09107603363 m.m.rahmani734@gmail.com امیرآباد دانشکده فنی دانشگاه تهران
مصطفی آذری کمپین در دیجیتال مارکتینگ مصطفی آذری

جایگاه کمپین سازی در دیجیتال مارکتینگ

نقش و جایگاه کمپین سازی در دیجیتال مارکتینگ

قبل از ورود به مبحث کمپین سازی در دیجیتال مارکتینگ لازم است  طبق مطالب ارائه شده مطلب ذیل را نیز بدانیم:

وقتی یک برند تعامل در فضای اجتماعی را آغاز می کند،‌ تصمیم کلیدی این است که چگونه شخصیت های

اجتماعی برند نشان داده شود.

برای معرفی این شخصیت ها برند گزینه های خلاقانه زیادی دارد.

این می تواند شامل موارد زیر باشد:

انسانی کردن برنددر کمپین سازی دیجیتال مارکتینگ نشان دادن یک ضعف به مشتری و کار به عنوان یک

مشاور در خدمات به مشتری یا ارزشی

برای مشتری فراهم کند که این ارزش می تواند کارکرد، اطلاعات و یا سرگرمی باشد.

کمپین در دیجیتال مارکتینگ و  شبکه های سنتی معمولا در یک چرخه عمر طراحی شده زندگی می کنند که عمر

آن به انجام اهداف مشخصی گره خورده است.

کمپین سازی در دیجیتال مارکتینگ مصطفی آذری

برای شبکه های اجتماعی، کمپین ها لزوما با تاریخ های شروع و پایان مشخص اتفاق نمی افتند.

گفتگوها در جوامع مختلف در طول زمان ادامه می یابد و حضور بازاریابی شبکه های اجتماعی یک برند،‌باید عالی باشد.

این امر به ویژه برای برندهایی صحیح است که از شبکه های اجتماعی برای خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان

استفاده کنند.

برخی از برندهای اجتماعی معروف مانند دل و زاپوس، همیشه در کمپین های شبکه های اجتماعی هستند و

هدف آنها پروژه حضور مداوم در جوامعی است که باید حضور داشته باشد.

هوندا ترکیبی از کمپین های کوتاه مدت را استفاده کرد و به حضور خود ادامه داد.

دیگر سازمان ها هم این را انجام دادند.

برای مثال هوندا کمپینی اجرا کرد که در آن به ترفیع بیشتر رویداد معروف فروش تابستانی شرکت می پرداخت.

شرکت به طور خلاقانه توئیتر و وین را با هم ترکیب کرد و از آنها برای افزایش و درگیر کردن مخاطبان استفاده کرد.

ایده کلی کمپین، پاسخگویی هوندا به مالکان ناراضی خودرو در نزدیک زمان واقعی در توئیتر و با یک ویدئوی ۶ ثانیه ای در وین،‌

بر اساس پیام اصلی در توئیتر بود.

هوندا پیام های خصمانه ای به ۱۵ برند قدرتمند ارسال کرد و از راه های جالبی،جرقه همکاری و گفتگو با آنها را زد.