دسته بندی بایگانی برایبلاگ

شبکه های اجتماعی مصطفی آذری

میدونی شبکه های اجتماعی چیه؟

آشنایی با شبکه های اجتماعی بازاریابی در شبکه اجتماعی یکی از اصول بسیار مهم در تبیین تاکتیک های برتر دیجیتال مارکتینگ و ارتباطات اجتماعی دیجیتال است. تجارت اجتماعی، از اپلیکیشن های  اجتماعی استفاده می کند…