09107603363 m.m.rahmani734@gmail.com امیرآباد دانشکده فنی دانشگاه تهران
مارکتینگ مصطفی آذری

بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بازاریابی دیجیتال  یا انجام فرایندهای مارکتینگ در بستر دیجیتال به عنوان مفهومی از فرایندهای بازاریابی

بر پیکره دیجیتال است که در رسانه ها وشبکه های اجتماعی اجرا میگردد.

این مفهوم توسط فیلیپ کاتلر در سال 2005 به طور رسمی در عرصه بازاریابی مطرح شد و عملا اشاره به

اجرای فرایند بازاریابی در همه ابعاد بر بستر اینترنت دارد.

بازاریابی دیجیتال که از آن به عنوان دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی آنلاین نیز تعبیر میشود ابعاد متفاوتی

در فرایند آنالیز بازار تحقیقات بازاریابی ، تدوین استراتژی بازاریابی و اجرای بازاریابی و آنالیز آن نسبت به

مدل سنتی خود دارد.

این نوع از بازاریابی معمولا در تدوین و فرایند اجرای بازاریابی در بستر رسانه های اجتماعی دیجیتال یا شبکه های اجتماعی اهمیت پیدا میکنند.

چراکه این نوع از مارکتینگ مشتری را در پیدا کردن محصول مورد نظر خود و مقایسه آن باسایر محصولات توانمندتر میکند.

از سوی دیگر بازاریابی دیجیتال امکان انجام تبلیغات و ارائه محصولات را به مشتریان و پیدا کردن آنها در زمان  و هزینه

کمتر برای کارفرمایان فراهم می آورد.

مصطفی آذری مارکتینگ

نقش و جایگاه این نوع از مارکتینگ بقدری برای پژوهشگران حوزه بازاریابی اهمیت دارد که همواره سعی

در بروز نگه داشتن دانش خود در این زمینه دارند.

چراکه سرعتا تغییر تکنولوژی بسیار بالا بوده و نقش و جایگاه تکنولوژی در زندگی و سبک زندگی مردم

برکسی پوشیده نیست.

لذا انجام مارکتینگ در فضای مجازی همواره امری اجتناب ناپذیر و درحال تغییر بوده.

برای آشنایی و آموزش دیجیتال مارکتینگ تنهای کافیست ما را در آمانج فالو کنید.